Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Ünnepélyes Tanévnyitó és Díjátadó

Az ÁJK dékánja megnyitotta a 2019/20-es tanév első félévét
2019. szeptember 3., 13:30
Cimkék:tanévnyitó, díjátadó, Csák Csilla, dékán, elsőéves, gólya
Az ÁJK dékánja kézfogásával hallgatóvá fogadta a frissen beiratkozott hallgatókat.

Az elnökség bevonulását, valamint a Himnusz felcsendülését követően az ÁJK dékánja, Prof. Dr. Csák Csilla megtartotta tanévnyitó ünnepi beszédét, majd a hallgatók ünnepélyesen fogadalmat tettek. A fogadalom tételt követően a dékán asszony kézfogásával hallgatóvá fogadta a frissen beiratkozott hallgatókat.  

A hallgatóvá fogadást követően ösztöndíjak és kitüntetések átadására került sor.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött, amelyben 10 fő, nappali tagozatra felvett joghallgató részesülhet 5 hónapon keresztül havi 20.000.- Ft összegben. A 2019/2020-as tanévben a következő hallgatók részesültek Primus Ösztöndíjban: Tóth Csaba, Rimán Áron, Varga Katinka, Fülöp Botond, Bori László Patrik, Papp Laura, Pálinkás Gréta, Berencsy Lili, Erdélyi Dóra, Harsányi Milán

Ezt követően került sor a Signum Aureum Facultatis kitüntetések átadására az Állam- és Jogtudományi Kar legmagasabb kitüntetése, melyet 2006-ban alapítottak. A kitüntetést minden évben a Kari Tanács javaslata alapján ítélik oda azon egyetemi oktatók, tudományos kutatók és nem oktatók részére, akik a karon folyó oktató, tudományos kutató munkát kiemelkedő tevékenységükkel hatékonyan támogatják vagy egy-egy jelentős kari feladatot magas színvonalon oldottak meg.

Az idei évben az alábbi személyek részesültek Signum Aureum Facultatis kitüntetésben:

Dr. Raisz Anikó egyetemi docenst az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Kar nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztéséért, a társadalmi kapcsolatainak bővítéséért végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseképpen Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesítette.

Juhász Edit igazgatási ügyintézőt az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni hivatalvezetőjeként ellátott lelkiismeretes, precíz munkájáért, továbbá az OTDK megszervezésében nyújtott kimagasló színvonalú tevékenysége elismeréseképpen Signum Aureum Facultatis kitüntetésben részesítette.

Ezt követően került sor a Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetések átadására. A Pro Facultate Iurisprudentiae azon kari és külső személyeknek adható a Kari Tanács javaslata alapján, akik a Kart kiemelkedő módon segítették szakmai, tudományos tevékenységükkel, együttműködésükkel; szakmai és gazdasági támogatásukkal meghatározó mértékben hozzájárultak a Kar oktatási és kutatási feladatainak hathatós ellátásához; valamint a Karon illetve annak tanszékein hosszú időn át végzett oktató-kutató munkájukkal hozzájárultak a Kar szakmai színvonalának fejlődéséhez, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez.

Csomós Attila cégvezetőt az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a 2017-es, 2018-as és 2019-es Tradicionális Miskolci Jogászbálok, illetve más kari rendezvények, különösen a Centenáriumi Konferencia szervezésében és promótálásában kifejtett lelkiismeretes munkájáért és a Kar társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében kifejtett kimagasló tevékenységéért Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesítette.

Dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatársat az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa az NKFI pályázat fő közreműködőjeként és adminisztratív lebonyolítójaként végzett munkája, továbbá a Karon folyó oktató valamint tudományos kutatómunka kiemelkedő támogatásának elismeréseképpen Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesítette.

Dr. Lehotay Veronika adjunktust az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa az energetikai jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzés szakfelelőseként, a kari közlemények szerkesztőbizottságának titkáraként végzett kimagasló színvonalú munkájának, valamint országosan elismert színvonalú kutatásainak elismeréseképpen Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesítette.

Dr. Udvarhelyi Bence tanársegédet az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa kari referensként, valamint az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalát emelő programja kari koordinátoraként ellátott kiemelkedő színvonalú munkájának elismeréseképpen Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesítette.

 

A 2019-es évben Signum Aureum Facultatis és Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesítettek balról jobbra: Juhász Edit, Raisz Anikó, Kriston Edit, Lehotay Veronika, Csomós Attila

 

Az ünnepélyes tanévnyitót a Szózat zárta.

 

Az ünnepsége készült fotók az alábbi linken érhetők el. Fotók: Marinkás György

 

 

 

 

 

 

Marinkás György