Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Záróvizsga időpontok 2022/23. tanév 1. félév

2022. augusztus 29., 10:05

Őszi záróvizsga időpontok 

 

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

 

Értesítjük Önöket, hogy a 2022/2023. tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak tantárgyat és vizsgaidőpontot választani. Kérjük, hogy tantárgyra és vizsganapra is legyenek szívesek jelentkezni. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények
http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

 

A záróvizsga jelentkezésre vonatkozó hallgatói útmutató itt érhető el:

https://jogikar.uni-miskolc.hu/files/8876/zarovizsgajelentkezesi%20utmutato.pdf

 

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a

2022. október 3-tól 5-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK: 

Nappali tagozat

Október 24-25.                 Polgári jog/Kereskedelmi jog

November 14-15.              Büntetőjog

December 5-6.                 Alkotmányjog/Közigazgatási jog

2023. Január 2.                 Jog- és állambölcselet VAGY

2023. Január 2.                 Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 26-27.                 Polgári jog/Kereskedelmi jog

November 16-17.              Büntetőjog

December 7-8.                 Alkotmányjog/Közigazgatási jog

2023. Január 3.                 Jog- és állambölcselet VAGY

2023. Január 3.                 Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

2023. Január 6.                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

Jogász szakon a pótzáróvizsga kérelmek végső leadási határideje: Január 3.!

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG, MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI, VALAMINT KRIMINOLÓGIA MESTERSZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a  

2022. október 3-tól 5-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Alap- és mesterszakon a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK/TB): November 21.

Levelező tagozat (MUK/TB): November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 1.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK/TB): November 21.

Levelező tagozat (MUK/TB): November 22.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 1.

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: November 25.

Pótnap (N/L): December 9.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: November 25.

Pótnap (N/L): December 9.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: November 25.

Pótnap (N/L): December 9.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: November 29.

Nappali/Levelező tagozat: November 30.

Pótnap (N/L): December 9.

 

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterszak:

Záróvizsganap: November 24.

 

Kriminológia mesterszak:

Záróvizsganap: November 14.

Pótnap (N/L): December 1.

 

************************************************************************************

 

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a  

2022. október 3-tól 5-ig nyitva álló időszakban  lehet.

November 21. írásbeli gyakorlati vizsga

November 28. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: December 1.

Jogi felsőoktatási szakképzésen a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

************************************************************************************

 

 

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK (Adatvédelmi szakjogász, Végrehajtási szakjogász)

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 

2022. november 21-től 23-ig nyitva álló időszakban lehet.

Szakjogász képzésen a pótzáróvizsga kérelmek leadási határideje: a rendes záróvizsga napja!

 

Általános és igazságügyi mediátor

Záróvizsganap: December 5.

Pótnap: December 16.

 

Compliance (megfelelési) szakjogász

Záróvizsganap: december 5.

Pótnap: December 16.

 

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Záróvizsganap: December 2.

Pótnap: December 16.

 

Végrehajtási szakjogász

Záróvizsganap: December 2.

Pótnap: December 16.

 

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a jogjadri@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2022. augusztus 22.

 

Prof. Dr. Paulovics Anita

tanulmányi dékánhelyettes