Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Vizsgáztatási tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt - 2019/2020. tanév II.félév

2020. május 6., 14:00

Tisztelt Hallgatók!

A Polgári Jogi Tanszék által jegyzett tárgyak vizsgáival kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket.

A vizsgáztatás az egyetemi e-learning rendszeren keresztül történik. A tesztek megírására egy óra áll rendelkezésre, minden esetben 10 órakor nyit a teszt az adott vizsganapon. A legfontosabb tudnivalók a következők:

 1. A vizsga előtt
 • A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Követelményrendszerének (a továbbiakban: HKR) 52. §-a szerint a hallgató a kitűzött vizsganapokra (vizsgahelyekre) a Neptun rendszeren keresztül a karok által meghirdetett időponttól jelentkezhet. Ez a szabály a jelenlegi helyzetben is irányadó.
 • A Neptun rendszerből az adott vizsganapra jelentkezett hallgatókat a Tanszék előző nap 12:00-kor leszűri. A Neptunba feljelentkezett hallgatóknak az e-learning rendszerben létrehozunk egy csoportot, amelybe kizárólag azok a hallgatók kerülnek be, akik az aktuális vizsganapra a Neptunban feljelentkeztek. Ennek megfelelően összhangban lesz a Neptunba feljelentkezett és az e-learning rendszerben vizsgát író hallgatók névsora. Tehát csak azok a hallgatók fogják tudni kitölteni az aktuális tesztet, akik a Neptun rendszerben is feljelentkeztek a vizsgára. Minden hallgató a vizsga reggelén 8-kor fogja látni a tesztet és ha problémát észlel akkor tudja jelezni.
 • Minden vizsgaidőpont alkalmával a Tanszék egy munkatársa felügyeli az aznapi vizsgát, akit technikai probléma esetén lehet keresni. A felügyelet a következő módon alakul, így kérjük, hogy a vizsgák technikai problémáival kapcsolatosan az adott vizsganapon az alábbi oktatókhoz forduljanak:

Hétfő

Dr. Sápi Edit (jogsapi@uni-miskolc.hu)

Dr. Kriston Edit (jogedit@uni-miskolc.hu)

Kedd

Dr. Sápi Edit (jogsapi@uni-miskolc.hu)

Dr. Kriston Edit (jogedit@uni-miskolc.hu)

Szerda

Dr. Halász Csenge (halasz.csenge@uni-miskolc.hu)

Dr. Stefán Ibolya (stefan.ibolya@uni-miskolc.hu)

Csütörtök

Dr. Halász Csenge (halasz.csenge@uni-miskolc.hu)

Dr. Stefán Ibolya (stefan.ibolya@uni-miskolc.hu )

Dr. Kriston Edit (jogedit@uni-miskolc.hu)

Péntek

Dr. Kriston Edit (jogedit@uni-miskolc.hu)

 

 1. A vizsga közben
 • Az e-learning rendszerben történő vizsga ugyanolyan mértékű készülést igényel, mint a szóbeli kollokvium. A vizsga tisztaságának megőrzése jelen helyzetben még fokozottabb kötelessége a hallgatónak. A HKR 131. § (3)-(4) bekezdése értelmében a hallgató kötelessége, hogy tanulmányi feladatainak teljesítésekor vagy tanulmányainak számonkérése alkalmával csak olyan eszközöket használjon, amelyek igénybevételére oktatója felhatalmazást adott, illetve amelyek a hallgató valós tudását és munkáját tükrözik. Az a hallgató, aki nem ennek megfelelően cselekszik, fegyelmi vétséget követ el. Fegyelmi vétséget követ el az is, aki tanulmányi előmenetelhez fűződő érdekeit hallgatótársa(i) rovására tisztességtelenül kívánja érvényesíteni.
 • Az a hallgató, aki feladatának teljesítése során az oktató által meg nem engedett segédeszközt, vagy bármilyen úton más személytől származó segítséget használ fel, vagy annak felhasználására kísérletet tesz, fegyelmi vétséget követ el. A vétség súlyához mérten az oktató tanulmányi szankciót alkalmazhat és/vagy fegyelmi eljárást kezdeményezhet. A vizsgáztató program képes érzékelni, ha valaki idegen forrásból másol és nem gépelés útján tölti ki a feladatsort. Emellett a kitöltés oldaláról történő bármely leléptetés (a böngésző lapjainak váltása, másik ablak felugrása, előhozása, a kitöltő oldal asztalra történő helyezése stb.) szintén látható a programban, így a vizsgát felügyelő oktató is láthatja azt, ami szintén a vizsga elégtelen eredménnyel történő értékelését és fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után. Az egyértelműen, nyilvánvalóan más forrásból származó (szóról szóra bemásolt) válaszok szintén elégtelen érdemjegyet és fegyelmi eljárást vonnak maguk után.
 • A rendszer minden hallgatónak egyénileg, véletlenszerűen dobja fel a kérdéseket. A kérdések egymást követik, azokat azonnal meg kell oldani, mert a rendszer nem enged visszaléptetést a kérdések között. Ezek figyelembevételével ossza be az idejét mindenki.
 • A vizsga közben az internet stabilitásával, vagy a számítógép problémájából eredő kockázatokat a hallgató viseli.

 

 1. A vizsga után
 • A teszt lezárása után az e-learning rendszer végez egy automatikus pontozást, amelyet az oktató felülbírálhat. Ez különösen a fogalommeghatározó és kifejtős kérdések tekintetében releváns.
 • A vizsga után a kitöltött tesztet a hallgató nem tudja újra megnyitni. Az oktató a hallgató által kitöltött tesztet bármikor újra meg tudja nézni, így hallgatói reklamáció esetén visszaellenőrizhető a kitöltött teszt. A veszélyhelyzet megszűnését követően, illetve a veszélyhelyzet alatt a Rektor erre irányuló engedélye esetén van lehetőség előzetesen egyeztetett időpontban a vizsgadolgozat tanszéki megtekintésére. Ilyen esetben előzetes egyeztetést követően lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érintett hallgató a tanszéken vissza tudja nézni a tesztet.

 

 1. A sikertelen vizsga
 • A HKR 47. § (3) értelmében az érdemjegyet a Neptun rendszerbe a vizsgáztató legkésőbb két napon belül viszi fel. Ennek megfelelően az eredményről a Neptunban fognak értesülni.
 • Tekintettel az egyetemi HKR rendelkezéseire, a második sikertelen e-learninges vizsga után a harmadik vizsga alkalmával bizottsági vizsgára kerül sor, azaz a harmadik alkalommal kitöltött tesztet a Tanszék két oktatója fogja kijavítani.  

Mindenkinek sikeres felkészülést és vizsgázást kívánunk!

Miskolc, 2020. május 4.

 

                                                                                              Dr. habil. Barzó Tímea                                                                                      intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                                                                              Polgári Jogi Intézeti Tanszék