Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Prof. Dr. Jacsó Judit

fejlesztési és gazdasági dékánhelyettes

tanszékvezető egyetemi tanár

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

Személyi adatok

Iroda: A/6. épület II. emelet 127. iroda

Elérhetőségek: 46/565-111/13-52 mellék, judit.jacso@uni-miskolc.hu

 

Oktatói tevékenység

2020. szeptember 1-től: tanszékvezető egyetemi tanár

2018. július 1-től:       fejlesztési és gazdasági dékánhelyettes, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2018-                             habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2016-17.                       tanév 1. félévében vendégoktató, megbízott tanszékvezető, Heidelbergi Egyetem Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht unter besonderer Berücksichtigung europäischer

                                         und internationaler Bezüge, tanszékvezető: Prof. Dr. Gerhard Dannecker)

2012-                             témavezető, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Miskolci Egyetem

2009-                             egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2006-2009                   egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2004-2011                   megbízott óraadó a PPKE Állam- és Jogtudományi Karának, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (ERASMUS propgram)

2003-2006                   egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 

Tanulmányok

2020                           egyetemi tanári kinevezés

2018                           habilitáció, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2006                           jogi szakvizsga

2004                           a Miskolci Egyetem Szenátusa a Karl-Franzens-Universität Graz által kiállított dr. jur. tudományos fokozatot igazoló oklevelet PhD fokozatként honosította

                                     (373/2004. sz. határozat).

2003                           abszolutórium megszerzése, Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

2003                           dr. iur. akadémiai fokozat, Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria

2001-2003               Európai jogi szakjogász LLM képzés („EURO-JUS Aufbaustudium für Europarecht”), Donau Universität, Abteilung für Europäische Integration, Krems, Ausztria

2001-2003               Doktori képzés (Doktoratstudium: Rechtswissenschaften), Karl-Franzens-Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät

2000-2003               PhD képzés, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Miskolci Egyetem

2000                           állam- és jogtudományi diploma, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (summa cum laude)

1995-2000               egyetemi tanulmányok, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

1990-1995               középiskolai tanulmányok, Szent László Gimnázium, Mezőkövesd

                                

Kutatási területek

Pénzmosás elleni fellépés büntetőjogi és büntetőjogon kívüli eszközei; a tőke szabad áramlásának büntetőjogi védelme az Európai Unióban; a pénzhamisítás elleni büntetőjogi fellépés; a vagyonelkobzás szabályozása; magyar büntetőjogi szankciórendszer; a bűncselekmény elkövetői; tevékeny megbánás; adócsalás elleni büntetőjogi fellépés az EU-ban; szervezett bűnözés

 

Szakmai tevékenység

2018-2019                 az Európai Bizottság (OLAF) HERCULE III (2014-2020) 2. Law training and studies programján belül „Criminal law protection of the financial interests of the EU – focusing on

                                      money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with refernce to cybercrime” (HUUNIMISKOLCPFI – 786253) c. projekt

                                      projektkoordinátora (projektvezető: Prof. Dr. Farkas Ákos)

2018-                          a Bundesverband Steinbeis-Mediationsforum e.V. egyesület tagja

2018-                          a Journal of the Faculty of Law Oradea c. nemzetközi tudományos folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja

2017-                          az Arbeitskreis Steuerstrafrecht der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. (WisteV) tagja

2017-                          Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottság tagja

2017-                          Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle Szerkesztőbizottságának titkára

2016-                          az Ügyészek Lapja állandó jogi lektora

2016-                          kari koordinátor, szakmai kapcsolattartó, az Igazságügyi Minisztérium „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” több kari alprogramjának,

                                      az IM ösztöndíjprogramoknak, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2016-                          Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Oktatásfejlesztési és Kutatási Központ vezetője, a Központ Tudományos Tanácsának tagja, az IM Jogászösztöndíjbizottság elnöke

2015-                          a Deutsches Zentrum für Wirtschaftsstrafrecht (DZWiSt) tagja

2012-2015                Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának tagja

2009-                          Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének tagja, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Miskolci Területi Bizottság, a Bűnügyi Tudományi Munkabizottság tagja

2008-2013                Jogi Szakvizsga Bizottság tagja

2007-2012                Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar kari titkára

2007-2012                a Kari Tanács tagja, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

2006-                          B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara tagja (2012 óta szünetel)

2005-                          Magyar Kriminológiai Társaság tagja

2002-                          Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület (MAJEB) tagja

 

Idegennyelv - ismeret

német nyelv tárgyalóképes ismerete

német nyelvből „C” típusú („A” és „B”) középfokú állami nyelvvizsga

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD), Wirtschaftsprache, Niveau „C”

angol nyelvből szakmai és alapfokú nyelvvizsga

 

Publikációs tevékenység (MTMT)

 

Elismerések, kitüntetések

2007                           Oktatási Minisztérium Posztdoktori Ösztöndíja

2010                           Rektori dicséret, Miskolci Egyetem

2011                           Magyar Tudományos Akadémia MAB-FUX Tudományos Díja

2012                           Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetés, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudomány Kar

2012                           az Alexander von Humboldt Stiftung Kutatói Ösztöndíj Kitüntetése

2015                           a Heidelbergi Egyetem „kutató” nagykövete (Research Ambassador of University Heidelberg)

2015                           Magyar Kriminológia Társaság (MKT) Vámbéry Rusztem emlékérem II. fokozat

2015                           Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója