Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Prof. Dr. Csák Csilla

Dékán

 

Intézetigazgató egyetemi tanár

Civilisztikai Tudományok Intézete

 

 

Személyi adatok

iroda: dékán hivatal A/6 épület fszt. 5. (T: 13-53 mellék)

          intézet A/6 épület I. em. 113. (T: 10-79 mellék)

elérhetőség: jogdekan@uni-miskolc.hu

                     jogkincs@uni-miskolc.hu

 

Oktatói tevékenység

2018-tól a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja

2012-2018 a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese

2004-2008 a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar fejlesztési és gazdasági dékánhelyettese

2014-től Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagja

2011-től a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának tagja

2006-tól a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tagja és témavezetője, képzési program felelőse

2005-től a Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási BA szak társadalombiztosítási szakirányfelelőse, 2015-től a szak felelőse

2015-től a Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója

2002-2018 Agrárjogi és Munkajogi Intézeti Tanszék vezetője

2017-től egyetemi tanár

2001-2017 egyetemi docens 

1996-2001 egyetemi adjunktus

1991-1996. egyetemi tanársegéd

 

Tanulmányok

2017 egyetemi tanári kinevezés
2015 habilitáció - Miskolci Egyetem ÁJK
2011 minőségügyi referens
2001 PhD oklevél megszerzése - Miskolci Egyetem
1996 abszolutórium megszerzése - ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
1993 nappali tagozatos PhD hallgató - ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
1993 szakvizsga
1990 állam- és jogtudományi diploma - Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
1985-1990 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak
1981-1985 Lengyel József Gimnázium (Oroszlány)

 

Kutatási területek

agrárjog, környezetjog

 

Szakmai tevékenységek

1993-tól Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara tagja

1998-2002-ig az MTA ME Rudolf von Jehring Kutatócsoport tagja

1997-től tagja a MTA Miskolci Akadémia Bizottság Állam-és Jogtudományi Szakbizottságának

2002-től EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület tagja

2002-től Magyar Munkajogi Társaság tagja

2003- 2013 Jogi Szakvizsga Bizottság tagja, cenzor

2005-től CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület elnöke

2006-tól Agrár- és Környezetjog (Journal of Agricultural and Environmental Law) c. periodika felelős kiadója, szerkesztő bizottsági tagja

2006-től a Miskolci Jogi Szemle szerkesztő bizottságának tagja

2006-tól MTA Köztestület tagja

2007-től Comité Européen de Droit Rural alelnöke 

2008-2014 MTA Miskolci Területi Bizottság Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztés Jogi Munkabizottság elnöke

2008-tól Magyar Agrárkamara mellett működő Választottbíróság választott bíró

2010-től Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Természeti és Humánerőforrások Joga Kutató Központ vezetője

2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Választottbíróságának elnökségi tagja, választottbíró

2014-től a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának (MTA MAB) tudományos titkára

2013-2014 Vidékfejlesztési Minisztérium Fenntartható Fejlődés Munkacsoport tagja és a Kúria Környezeti felelősség Munkacsoport tagja

2015-től a Visegrad Journal on Human Rights folyóirat szerkesztőbizottsági tagja

2017-től a REVISTA FACULTÁTII DE DREPT ORADEA folyóirat tudományos tanácsadó testület tagja 2017-től (Advisory Board) Journal of the Faculty of Law Oradea

2017–től a Miskolci Jogtudó szerkesztőbizottsági tagja

2019-től Magyar Jogász Egylet Agrár Jogi Szakosztály elnöke

2019-től az Állam- és Jogtudomány folyóirat szerkesztő bizottsági tagja

 

Idegennyelv-ismeret

német - középfokú állami nyelvvizsga

orosz - PhD nyelvvizsga

 

Publikációs tevékenység (MTMT)

 

Elismerések, kitüntetések

2003. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága tudományos díj

2006.„Pro Facultate Iurisprudentiae” kitüntetést (ME ÁJK)

2006. Kiváló Oktató Diploma (ME-HÖK) 

2007. Kiváló Oktató Diploma (ME-HÖK)

2010. „Signum Aureum Universitatis” kitüntetés (ME)

2014. Nagyváthy János Díjban (miniszteri kitüntetés)

2015. Miskolci Egyetem „Érdemes Oktató” kitüntetés

2015. Comité Européen de Droit Rural bronz fokozatú nemzetközi kitüntetés

2016. „Kiváló Konzulensi Oklevéllel” (ME)

2017. Elismerő Oklevél fogyatékos személyek foglalkoztatásának elősegítéséért

2017. Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés