Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Szakdolgozati témák

 

JOGÁSZ SZAKON:

 

Polgári eljárásjogi témakörben

 

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár

A polgári per ésszerű időn belül való befejezésének elméleti és gyakorlati problémái

A polgári per megindításának alternatívái

Az apasági perek sajátosságai a polgári eljárásjogban

A polgári eljárásjog egységesítésének lehetőségei és területei az EU-ban

Joghatósági szabályok az EU-ban és MO-on

Jogi segítségnyújtás a polgári eljárásokban

Családjogi jogegységesítési tendenciák az EU-ban

A házassági perek szabályozásának sajátosságai, tekintettel az uniós jogegységesítésre

Hagyatéki eljárás elméletben és gyakorlatban

A jogorvoslathoz való jog korlátozása a polgári perekben

Szabadon választható téma

 

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

A polgári perekben érvényesülő alapelvek

Az apasági perek speciális eljárási szabályai

Az általános és a kizárólagos joghatósági okok Magyarországon és az Európai Unióban

A gondnoksági perek speciális eljárási szabályai

A felülvizsgálat jogintézményének alakulása napjainkig

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

A házassági perek speciális eljárási szabályai

Az európai fizetésképtelenségi eljárás

Bizonyítás az Európai Unióban

Bizonyítás a polgári perben

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

A szakértői bizonyítás

Kézbesítési szabályok Magyarországon és az Európai Unióban

Anyagi jogerő a polgári perekben

Alternatív vitarendezési lehetőségek, mint a polgári per alternatívái

A végrehajtási jog aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermektartásdíj végrehajtására

Az ingó és ingatlan végrehajtás aktuális kérdései

Végrehajtás az Európai Unió tagállamaiban

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

Személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai

A közigazgatási bíráskodás jellemvonásai

A munkaügyi perek speciális eljárási szabályai

Szabadon választható téma

 

Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea egyetemi docens

Jogcímhez kötöttség a polgári perben

Perújítás

Házassági perek speciális szabályai

Házassági bontóper különleges szabályai

Gondnoksági perek a gyakorlatban

A közigazgatási per magyar szabályai

A cégbíróság eljárása a törvényességi felügyelet körében

Bizonyítás az apasági perekben

A fizetési meghagyásos eljárás

A hagyatéki eljárás

Szabadon választható téma

 

dr. Tóth Barbara tanársegéd

A határon átnyúló házassági ügyekben felmerülő vagyonjogi kérdések

A jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos gyakorlati kérdések 

Osztott perszerkezet polgári perben

A perfelvétel lehetséges útjai az új Polgári perrendtartásban

A kollektív igényérvényesítésben rejlő lehetőségek

Szabadon választható téma

 

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAKON

 

Polgári eljárásjogi témakörben

 

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár

Polgári eljárásjogi jogegységesítés az EU-ban

A rendelkezési és tárgyalási elv a VI. Perrendtartási Novellát követően

Az apasági perek szabályozásának sajátosságai

Személyállapoti perek a Pp-ben

Családjogi jogviszonyok rendezésének bírói és közigazgatási útjai

A közvetítői eljárás, mint a polgári per alternatívája

A rendkívüli perorvoslatok fejlődése napjainkig

A személyiségvédelem polgári eljárásjogi eszközei

Az igazságszolgáltatási alapelvek érvényesülése a polgári perben

 

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

A polgári perekben érvényesülő alapelvek

Az apasági perek speciális eljárási szabályai

Az általános és a kizárólagos joghatósági okok Magyarországon és az Európai Unióban

A gondnoksági perek speciális eljárási szabályai

A felülvizsgálat jogintézményének alakulása napjainkig

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

A házassági perek speciális eljárási szabályai

Az európai fizetésképtelenségi eljárás

Bizonyítás az Európai Unióban

Bizonyítás a polgári perben

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

A szakértői bizonyítás

Kézbesítési szabályok Magyarországon és az Európai Unióban

Anyagi jogerő a polgári perekben

Alternatív vitarendezési lehetőségek, mint a polgári per alternatívái

A végrehajtási jog aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermektartásdíj végrehajtására

Az ingó és ingatlan végrehajtás aktuális kérdései

Végrehajtás az Európai Unió tagállamaiban

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

Személyiségvédelem polgári eljárásjogi aspektusai

A közigazgatási bíráskodás jellemvonásai

A munkaügyi perek speciális eljárási szabályai

Szabadon választható téma

 

Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea egyetemi docens

A házassági perek szabályozásának sajátosságai

Képviselet a polgári perben

A fizetési meghagyásos eljárás

A hagyatéki eljárás

 

dr. Tóth Barbara tanársegéd

A határon átnyúló házassági ügyekben felmerülő vagyonjogi kérdések

A jogellenes gyermekelvitellel kapcsolatos gyakorlati kérdések 

Osztott perszerkezet polgári perben

A perfelvétel lehetséges útjai az új Polgári perrendtartásban

A kollektív igényérvényesítésben rejlő lehetőségek

Szabadon választható téma

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPSZAKON

 

Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár

A munkaügyekkel kapcsolatos közigazgatási perek

A polgári per sajátos alapelveinek érvényesülése a munkaügyi perekben

 

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

A polgári perekben érvényesülő alapelvek

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

Bizonyítás a polgári perben

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

A szakértői bizonyítás

Kézbesítési szabályok Magyarországon és az Európai Unióban

Alternatív vitarendezési lehetőségek, mint a polgári per alternatívái

A végrehajtási jog aktuális kérdései

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

A közigazgatási bíráskodás jellemvonásai

A munkaügyi perek speciális eljárási szabályai

Szabadon választható téma

 

Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea egyetemi docens

A házassági perek szabályozásának sajátosságai

Képviselet a polgári perben

 

dr. Tóth Barbara tanársegéd

Osztott perszerkezet polgári perben

A perfelvétel lehetséges útjai az új Polgári perrendtartásban

A kollektív igényérvényesítésben rejlő lehetőségek

Szabadon választható téma

 

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI MESTERSZAKON

 

Polgári eljárásjogi témakörben

 

Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn egyetemi docens

A polgári perekben érvényesülő alapelvek

Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

Bizonyítás a polgári perben

A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

A szakértői bizonyítás

Kézbesítési szabályok Magyarországon és az Európai Unióban

Alternatív vitarendezési lehetőségek, mint a polgári per alternatívái

A végrehajtási jog aktuális kérdései

A közigazgatási perek speciális eljárási szabályai

A közigazgatási bíráskodás jellemvonásai

A munkaügyi perek speciális eljárási szabályai

Szabadon választható téma

 

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEN

 

dr. Tóth Barbara tanársegéd

A polgári perekben érvényesülő alapelvek

Osztott perszerkezet polgári perben

A perfelvétel lehetséges útjai az új Polgári perrendtartásban

Bizonyítás a polgári perben

A házassági perek szabályozásának sajátosságai

A kollektív igényérvényesítésben rejlő lehetőségek

Szabadon választható téma