Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2019.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1.

Hudák Tünde

 

Az Európai Unió és Kína közötti gazdasági kapcsolat megerősítésére szolgáló beruházási megállapodás vizsgálata a környezetvédelem szempontjából, különös tekintettel az egészséges környezethez való jogra

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

2. megosztott

Jadlóczki Rita

A Nemzeti Földügyi Központ létrejöttének jelentősége a magyar mezőgazdasági vízjogban, különös tekintettel az öntözésre

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

 

2.

megosztott

Kárpáti Károly

A rövid élelmiszer ellátási lánc lehetősége egy vidéki vállalkozás fejlesztésében

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

 

 

 

legjobb opponens: -

 

Alkotmány-jogi

 

1.

Kardos Sára Patrícia

Törvényalkotás a digitális korban – az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetésének kihívásai, különös tekintettel a ParLex jogalkotásra gyakorolt hatására és az Országgyűlés munkájának innovációjára

Prof. Dr. Paulovics Anita, egyetemi tanár, intézetigazgató,

általános és tanulmányi dékánhelyettes

 

 

legjobb opponens: Móricz Adrienn Aliz

 

Büntetőjogi és Büntető eljárásjogi

1.

Nagy Zsuzsanna Mária

A telekommunikációs eszközök használata a büntetőeljárásban

Prof. Dr. Róth Erika, egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető

2.

Acél Csenge Donáta

Bűnszervezet - Szervezett bűnözés

 

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

3.

Szaniszlóné Kovács Mónika

A közlekedési bűncselekmények egyes gyakorlati és elméleti kérdései – különös tekintettel a megkülönböztető jelzést használó gépjárművekkel elkövetett közúti balesetre

Dr. Jacsó Judit, PhD, dr. habil., egyetemi docens, gazdasági és fejlesztési dékánhelyettes

 

különdíj

Csoma Viktória Anna

A letartóztatás az új büntetőeljárási törvényben

Prof. Dr. Róth Erika, egyetemi tanár, intézeti tanszékvezető

 

 

legjobb opponens: Juhász Tamara

 

Európai és Nemzetközi jogi

1.

Krajnyák Enikő

A lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a felmerülő aktuális konfliktusok az emberi jogi bíróságok gyakorlatában

Dr. Raisz Anikó, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Szunyogh Örs Péter

 

Jogelméleti

1.

Szikszai Marcell

Kínai disztópia? A kínai társadalmi kreditrendszerről

Dr. Vinnai Edina, PhD, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

Különdíj

Arlett Anita

Egy rendőrképmás-per és elméleti vonatkozásai: A közszereplő és a közhatalmat gyakorló fogalmának dogmatikai elhatárolása

 

Dr. Hegyi Szabolcs, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Móricz Adrienn Aliz

 

Jogtörténeti

1.

Lindt Roland

 

 

A mágia büntetőjogi szabályozása az ókori Rómában

 

 

Prof. Dr. Sáry Pál, egyetemi tanár, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető

 

2.

megosztott

Rási Viktória Eszter

A fetiales szerepe, feladatai és folyamatos átalakulása a Római Birodalomban

Prof. Dr. Sáry Pál, egyetemi tanár, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető

 

2.

megosztott

Tunyi Mária Vivien

Egy per, amely különlegessé tette az ügyvéd életét

Dr. Lehotay Veronika, PhD, adjunktus

 

 

 

legjobb opponens: Mercz Mónika

 

 

Keres-kedelmi jogi

1.

 

Angelovics Bence

 

A versenyjogi szabályozás, tekintettel az állami támogatásokra

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

 

Takács Ádám

 

A részvénytársaság nyilvános és zártkörű részvénykibocsátásának egyes kérdései

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi docens

Különdíj

 

Csoma Viktória Anna

A szindikátusi szerződés

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Különdíj

Hámori Cintia

Összedől-e a dominó?- avagy a kivitelezési szerződés hibás teljesítésének elméleti és gyakorlati megközelítése

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens dr. Certicky Mário, PhD hallgató

Különdíj

Rácz Balázs

A szerződésszegés elmélete és gyakorlata különös tekintettel az előreláthatóságra

Dr. Barta Judit, PhD, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

legjobb opponens: Acél Csenge Donáta

Közigazga-tási jog

1.

Czibrik Eszter

Ket. kontra Ákr., avagy a bírósági jogorvoslati út a két hatósági eljárási törvény tükrében

Dr. Czékmann Zsolt, PhD, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

 

Legjobb opponens: Varga Zsófia Kincső

Munkajogi és Szociális jogi

1.

Krajnyák Enikő

A harminc éves magyar sztrájktörvény kelet-közép-európai szabályozások tükrében

Dr. Tóth Hilda, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, adjunktus

2.

Gyurán Anett

 

A digitalizáció hatására létrejött új munkavégzésre irányuló jogviszonyok kérdései

Dr. Tóth Hilda, PhD, egyetemi docens

2.

 

Juhászné Riczu Zsófia

A munka digitalizálásának és a robotika bevezetésének munkajogi és foglalkoztatáspolitikai következményei

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, adjunktus

3.

Bancsók Barbara

Az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolata

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, adjunktus

3.

Dajka Zsoltné

A munkahelyi kóroki tényezők hatásából származó egészségkárosító megbetegedések, mérgezések

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, adjunktus

 

 

legjobb opponens: Ráczi Zsófia

Pénzügyi jogi

1.

Károlyi Fanni

A transzferárazás szabályozási problémái

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

2.

Koncz Barbara

A családi támogatások rendszere

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Prokopics Zsófia

 

Polgári eljárásjogi és Polgári jogi

1.

Szunyogh Örs Péter

Hagyományőrzés – Avagy a selmeci diákhagyományok jogi védelmének lehetőségei a szellemi tulajdonjog eszközeivel

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, PhD, tudományos segédmunkatárs

2.

és a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztésé-ért Különdíj

Varga Zsófia Kincső

„Mennyit ér?” – A sérelemdíj eddigi alkalmazásának gyakorlata

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

Dr. Barzó Tímea egyéni ügyvéd Különdíja

Kopcsó Dénes

A játékos-ügynökök szerepe a labdarúgó átigazolásában

dr. Tóth Gergő József, tanársegéd

Leszkoven László Ügyvédi Iroda Különdíja

 

Urbán Kinga

Az öröklési szerződés elméleti és gyakorlati kérdései

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, PhD, tudományos segédmunkatárs

 

legjobb opponens: Toplenszki Zalán