Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának 2018.évi helyezettjei

Szekció

Helyezés

Név

Dolgozatcím

Konzulens

Agrárjogi és Környezetjogi

1.

Harnócz Dorina Lilla

 

 

Az agrár-biotechnológia jogi szabályozásának kihívásai a klónozás és az új nemesítési technikák tükrében

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens, intézeti tanszékvezető

 

2. megosztott

Csirszki Martin Milán

 

A szőlőterületek nyilvántartási változásainak hatása a hegyközségekre, különös                 tekintettel a zártkertek művelés alóli kivonására

 

Dr. Olajos István

PhD, egyetemi docens

 

2.

megosztott

Hojnyák Dávid

 

 

Az agrárszabályozási tárgyak szerepének értékelése az Alaptörvényben az Európai Unió tagállamainak alkotmányos szabályozása tükrében

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede,

dr. habil

egyetemi docens

intézeti tanszékvezető

 

 

 

legjobb opponens: Szikszai Marcell

 

Alkotmányjogi

Közigazgatási jogi és Nemzetközi jogi

1.

Czibrik Eszter

 

A hatósági szerződés szabályozása az Ákr. szerint

 

Dr. Czékmann Zsolt, PhD, intézeti tanszékvezető

adjunktus

2.

Jecs Franciska

 

Az elöljáró felelőssége a nemzetközi büntetőjogban, különös tekintettel a Bemba-ügyre

 

 

dr. Béres Nóra, tanársegéd

 

 

 

legjobb opponens: Arlett Anita

 

Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi

1.

Szabó Anikó

 

 

Pénzt vagy méltóságot? Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás

Prof. Dr. Nagy Anita, egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Máté Dávid Adrián

 

Büntetőjogi

Kriminoló-giai

1.

 

Budai Georgina

 

A gyógyszerhamisítás elleni fellépés büntetőjogi eszköze

Prof. Dr. Görgényi Ilona, intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár

különdíj

Czibrik Eszter

 

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései

 

Dr. Jacsó Judit, PhD, dr. habil., egyetemi docens

 

különdíj

Szunyogh Örs Péter

Ténylegesen életfogytig tart? – Avagy az életfogytig tartó szabadságvesztés elmélete és gyakorlata

Dr. Gula József, PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Toplenszki Zalán

 

Jogelméleti és Információs jog

1.

Kókai Dániel

 

 

E-demokrácia

 

 

Prof. Dr. Majtényi László,

egyetemi tanár

 

 

legjobb opponens: Zelina Renáta

 

Jogtörténeti

1.

Éles Jánosné

 

A munkavállalók biztosítási jogviszonyainak fejlődéstörténete Magyarországon 1867-      1945 között

 

Dr. Koncz Ibolya Katalin, PhD, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

 

2.

 

Toplenszki Zalán

 

 

Magyarországi németek elleni kényszerintézkedések a II. világháború után Tokaj-hegyaljai régióban

 

Dr. Lehotay Veronika, PhD, adjunktus

 

 

 

legjobb opponens: Bráz Gréta

 

Kereskedelmi jogi

1.

 

 

Vágner Tamás

 

 

Az üzleti titok magánjogi védelme

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

2.

Marczis Gábor Donát

 

A kriptovaluták egyes jogi kérdései, különös tekintettel a Bitcoinra

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

dr. Certicky Mário, PhD hallgató

 

 

 

 

Különdíj

 

 

 

 

Takács Ádám

 

 

A közvetítők felelősségének egyes kérdései

 

 

Prof. Dr. Miskolczi Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi docens

Különdíj

Hüse-Franciskovich Edit

A kivitelezési szerződések közbeszerzési sajátosságai

Dr. Barta Judit, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Czibrik Eszter

 

Munkajogi és Szociális jogi

1.

Berényi Laura

 

A transznacionális vállalatok adatvédelmi gyakorlata a munkajogi szabályozás tükrében

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

 

2.

Hámori Cintia

 

A GDPR érvényesülése a magyar munkajog területén

 

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.

 

Máté Dávid Adrián

 

 

Rugalmasság és biztonság a XXI. századi munka világában

 

 

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

2.

Pece Klaudia

 

A legújabb ipari forradalom hatása a munkajogra

 

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

2.

Ráczi Zsófia

A társadalmi felelősségvállalás formái - különös tekintettel a CSR és a PSR gyakorlatára

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Rácz Zoltán, PhD, egyetemi docens

3.

Biróné Bukta Krisztina

A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyes eljárásokban hozott döntésekből eredő hátrányok

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

3.

Sztarincsák Dalma

A nemek közötti egyenlőség a szociális jogok európai pillérében

 

Dr. Tóth Hilda, PhD, egyetemi docens

3.

Varga Katinka

A fogyatékossággal élő emberek hétköznapi valósága

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

3.

Vaszily Gréta

A foglakoztatással összefüggő adatkezelés problémái

Dr. Jakab Nóra, dr. habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor, PhD, tanársegéd

 

 

legjobb opponens: Csoma Viktória Anna

 

Pénzügyi jogi

1.

Nyilasi Zoltán

 

Meddig közpénz a közpénz?

 

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

2.

Simon Patrícia

 

A digitális cégek adóelkerülésének legújabb technikái és az ellene folyó harc az Európai   Unióban

 

Dr. Erdős Éva, PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Különdíj

Somsák Szilvia Petra

 

Problémafelvetések a pénzügyi fogyasztóvédelem területén

 

 

Prof. Dr. Nagy Zoltán

egyetemi tanár

 

 

 

legjobb opponens: Kántor Kinga

 

 

Polgári eljárásjogi és  Polgári jogi

1.

Stefán Ibolya

 

A drónok használata során okozott károkért való felelősség

 

 

Gondosné

Dr. Pusztahelyi Réka,

PhD,adjunktus

 

2.

 

 

Móricz Adrienn Aliz

 

 

A szakértői bizonyítás az új Polgári perrendtartásban

 

 

Turkovicsné

Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, PhD, intézetigazgató

 

3.

Angelovics Bence

 

A bírói jogkörben okozott kár egyes kérdései

 

Dr. Leszkoven László,

PhD, egyetemi docens

 

 

legjobb opponens: Novák Ádám