Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Jogi felsőoktatási szakképzés

#Jogi felsőoktatási szakképzés  
Képzés célja
A Jogi asszisztens képzést felváltó jogi felsőoktatási szakképzést karunk a 2013/14. tanévben indította el. A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező alkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól. Az itt végzett hallgatók képessé válnak az igazságszolgáltatás intézményeiben és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, közjegyzői irodákban, kis- és középvállalkozásoknál) a területnek megfelelő ügyviteli feladatok ellátására, illetve folytathatják tanulmányaikat az igazságügyi igazgatási-, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakokon, vagy az osztatlan jogász képzésben. Ez esetben a jogi felsőoktatási szakképzés során szerzett kreditek jelentős részét beszámítjuk a további tanulmányokba.
Képzési idő
4 félév
Képzés helyszíne
Miskolc
Szerezhető végzettség
- szakképzettség: felsőfokú jogi asszisztens

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Paralegal

A képzés részét képezi az összefüggő szakmai gyakorlat, melynek időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra, részidős képzésben pedig hat hét, legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
Főbb témakörök – tárgyak
A modern állam és jog történeti alapjai
Általános szociológia
Bevezetés a közgazdaságtanba
Bevezetés az informatikába
Gépírás I.
Idegen nyelv I.
Jogi alaptan
Közigazgatási alapismeretek
Munkaerő-piaci ismeretek
Pénzügyi és adózási alapismeretek
Polgári jogi alapismeretek I.
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Bevezetés a közjogtanba
Büntetőjogi alapismeretek
Családjog
Európai Uniós alapismeretek
Gépírás II.
Idegen nyelv II.
Jogi informatika
Kereskedelmi jog
Munka- és TB jogi alapismeretek
Polgári eljárásjogi alapismeretek
Polgári jogi alapismeretek II.
Büntető eljárásjogi alapismeretek
Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek
Földügyi szakigazgatás
Gépírás III.
Igazságügyi ügyvitel
Közigazgatási ügyvitel
Pénzügyi adó- és illetékjog
Szociálpolitikai és szociális jogi alapok
Ügyvédi, közjegyzői és cégbírósági ügyvitel

Szakfelelős