Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

AJÁNLOTT TANTERV

Jogi felsőoktatási szakképzés

Nappali tagozat

Érvényes: 2017. szeptember 1-től

 

További tanulmányok esetén történő kreditbeszámítás

 

Öszi félév szabadon választható tárgyainak listája

Tavaszi félév szabadon választható tárgyainak listája

Ssz.

Tárgykód

Tárgy megnevezése

Félév

Óraszám

Számon-kérés

Kredit

Érték

Előtanulmányi

kötelezettség

Aktuális félév

1.

AJJOT811JFN1

A modern állam  és jog történeti alapjai

1

2

k

2

 

 

2.

AJJOE822JFN1

Általános szociológia

1

2

k

2

 

2021/2022. félév

3.

AJPEN830JFN1

Bevezetés a közgazdaságtanba

1

2

k

2

 

 

4.

AJKOI811JFN1

Bevezetés az informatikába

1

2

b

1

 

 

5.

AJDH811JFN1

Gépírás I.

1

6

gy

4

 

 

6.

 

Idegen nyelv I.

1

3

k

1

 

 

7.

AJIMT821JFN1

Információs jogok

1

2

b

1

 

2021/2022. I félév

8.

AJJOE811JFN1

Jogi alaptan

1

2

k

2

 

2021/2022. I. félév

9.

AJKOI812JFN1

Közigazgatási alapismeretek

1

2

k

2

 

 

10.

AJAMU811JFN1

Munkaerő-piaci ismeretek

1

2

k

2

 

 

11.

AJPEN811JFN1

Pénzügyi és adózási alapismeretek

1

2

k

2

 

 

12.

AJPJT811JFN1

Polgári jogi alapismeretek I.

1

2

k

2

 

2021/2022. tanév I. félév

13.

AJJOE813JFN1

Szakmai kommunikáció

1

2

k

2

 

2021/2022. I. félév

14.

 

Szabadon választható tárgy 1.

1

2

b

2

 

 

15.

ETTES1AJ1

Testnevelés

1

2

a

 

 

 

 

 

1. félév összesen:

 

35

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

AJBKR821JFN2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

2

2

k

2

 

2018/19. tanév II. félév

17.

AJALK811JFN2

Bevezetés a közjogtanba

2

2

k

2

 

 

18.

AJBKR822JFN2

Büntetőjogi alapismeretek

2

2

k

2

 

2018/19. tanév II. félév

19.

AJPJT811JFN2

Családjog

2

2

k

3

Polgári jogi alapismeretek I.

2020/2021. tanév II. félév

20..

AJEUN811JFN2

Európai Uniós alapismeretek

2

2

k

2

 

 

21.

AJDH811JFN2

Gépírás II.

2

6

gy

4

Gépírás I.

 

22

 

Idegen nyelv II.

2

3

k

1

Idegen nyelv I.

 

23.

AJKOI811JFN2

Jogi informatika

2

2

k

3

Bevezetés az informatikába

 

24.

AJKER811JFN2

Kereskedelmi jog

2

2

k

3

Polgári jogi alapismeretek I.

 

25.

AJAMU811JFN2

Munka- és TB jogi alapismeretek

2

3

k

3

Munkaerő-piaci ismeretek

 

26.

AJPOE811JFN2

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2

4

k

4

Polgári jogi alapismeretek I.

2021/2022. II.

2023/2024. II.

27.

AJPJT812JFN2

Polgári jogi alapismeretek II.

2

2

k

2

Polgári jogi alapismeretek I.

 

28.

 

Szabadon választható tárgy 2.

2

2

b

2

 

 

29.

ETTES2AJ1

Testnevelés

2

2

a

 

 

 

 

 

2. félév összesen:

 

36

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

AJBUE811JFN3

Büntető eljárásjogi alapismeretek

3

2

k

2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

2019/20. tanév I. félév

31.

AJBUE812JFN3

Büntetés-végrehajtási alapismeretek

3

2

k

2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

2019/20. tanév I. félév

32.

AJJOE811JFN3

Etika

3

2

b

2

 

2020/2021. I. félév

33.

AJPJT811JFN3

Földügyi szakigazgatás

3

2

b

2

Polgári jogi alapismeretek II.

 

34.

AJDH811JFN3

Gépírás III.

3

6

gy

4

Gépírás II.

 

35.

AJPOE811JFN3

Igazságügyi ügyvitel

3

4

b

4

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2021/22

2022/23

2023/24

36.

AJKOI811JFN3

Közigazgatási ügyvitel

3

4

b

3

Közigazgatási alapismeretek

 

37.

AJPEN811JFN3

Pénzügyi adó- és illetékjog

3

3

k

4

Pénzügyi és adózási alapismeretek

 

38.

AJJOT811JFN3

Szociálpolitikai és szociális jogi alapok

3

2

k

2

Munka- és TB jogi alapismeretek

 

39.

AJPOE812JFN3

Ügyvédi, közjegyzői és cégbírósági ügyvitel

3

3

b

3

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2021/22

2022/23

2023/24

40.

 

Szabadon választható tárgy 3.

3

2

b

2

 

 

 

 

3. félév összesen:

 

32

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

AJDHV830JFSZ

Szakdolgozat

4

 

Évközi jegy

0

 

 

42.

AJDHV811JFSZN

Szakmai gyakorlat JFSZN 2014-

4

 

Évközi jegy

30

 

 

 

 

4. félév összesen:

 

 

 

30

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

120

 

 

 

Záróvizsga

 

A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). Az abszolutórium megszerzését követően kerülhet sor a szakdolgozat megvédésére.

A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben záróvizsgával fejezi be.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a jelen tantervben meghatározottak szerint több részből - szóbeli, és gyakorlati vizsgarészekből - áll.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. [Felsőoktatási Törvény 50.§ (1)-(2) bekezdések].

A záróvizsga szerkezete és értékelése:

 

A záróvizsga komplex, mely a záróvizsga tárgyakból tett gyakorlati, illetve szóbeli vizsgarészekből áll.

 

Gyakorlati vizsgarész

 

 1. Gépírás (Egy kb. 1000-1500 leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú – a gyakorlati vizsgarész 2. és 3. részét képező –igazságszolgáltatáson belüli és kívüli gyakorlati feladat begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési irányelveknek, valamint 10-12 szerkesztési utasításnak megfelelően)

20%

 1. Igazságügyi ügyvitel (Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása – A bíróságra vagy az ügyészségre érkező beadványok ügyviteli feladatainak leírása)

40%

 1. Közigazgatási ügyvitel (Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása - Hatósági eljárásban hozott alakszerű döntés leírása, szerkesztése)

40%

Összesen:

100%

 

Eredmény:                                           61% - 70%           elégséges (2)

                                                               71% - 80%           közepes (3)

                                                               81% - 90%           jó (4)

                                                               91% - 100%         jeles (5)

Szóbeli vizsgarész:

 

 1. Polgári jogi alapismeretek
 2. Büntetőjogi alapismeretek és Bevezetés a bűnügyi tudományokba
 3. Közjogi és közigazgatási alapismeretek

 

A záróvizsga eredménye: a gyakorlati vizsgajegy, az egyes szóbeli záróvizsga tárgyakra kapott érdemjegyek és a szakdolgozat érdemjegyének számtani közepe.

 

Oklevél minősítése

 

Az oklevél minősítését az alábbi tárgyakból elért érdemjegyek matematikai átlagának és a záróvizsga eredményének számtani közepe adja:

 

 • Polgári jogi alapismeretek I. - II.
 • Büntetőjogi alapismeretek
 • Bevezetés a bűnügyi tudományokba
 • Bevezetés a közjogtanba
 • Közigazgatási alapismeretek
 • Gépírás I. - II. - III.
 • Kereskedelmi jog
 • Európai Uniós ismeretek
 • Polgári eljárásjogi alapismeretek
 • Büntető eljárásjogi ismeretek
 • Büntetés-végrehajtási ismeretek
 • Pénzügyi-, adó-, illetékjog
 • Igazságügyi ügyvitel
 • Közigazgatási ügyvitel
 • Ügyvédi, közjegyzői és cégbírósági ügyvitel

 

 

 

 

AJÁNLOTT TANTERV

Jogi felsőoktatási szakképzés

Levelező tagozat

  Érvényes: 2017. szeptember 1-től

 

Öszi félév szabadon választható tárgyainak listája

Tavaszi félév szabadon választható tárgyainak listája

Ssz.

Tárgykód

Tárgy megnevezése

Félév

Órasz.

Számon-kérés

Kredit

Érték

Előtanulmányi

kötelezettség

Aktuális félév

1.

AJJOT811JFL1

A modern állam és jog történeti alapjai

1

10

k

2

 

 

2.

AJJOE822JFL1

Általános szociológia

1

10

k

2

 

2021/2022. I. félév

3.

AJPEN830JFL1

Bevezetés a közgazdaságtanba

1

10

k

2

 

 

4.

AJKOI811JFL1

Bevezetés az informatikába

1

10

b

1

 

2023/2024. I. félév

5.

AJDH811JFL1

Gépírás I.

1

30

gy

4

 

 

6.

 

Idegen nyelv I.

1

15

k

1

 

 

7.

AJIMT821JFL1

Információs jogok

1

10

b

1

 

2021/2022. I. félév

8.

AJJOE811JFL1

Jogi alaptan

1

10

k

2

 

2021/2022. I. félév

9.

AJKOI812JFL1

Közigazgatási alapismeretek

1

10

k

2

 

2023/2024. I. félév

10.

AJAMU811JFL1

Munkaerő-piaci ismeretek

1

10

k

2

 

 

11.

AJPEN811JFL1

Pénzügyi és adózási alapismeretek

1

10

k

2

 

 

12.

AJPJT811JFL1

Polgári jogi alapismeretek I.

1

10

k

2

 

2021/2022. tanév I. félév

13.

AJJOE813JFL1

Szakmai kommunikáció

1

10

k

2

 

2021/2022. I. félév

14.

 

Szabadon választott tárgy 1.

1

10

b

2

 

 

 

 

1. félév összesen:

 

165

 

27

 

 

15.

AJBKR822JFL2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

2

10

k

2

 

2018/19. tanév II. félév

16.

AJALK811JFL2

Bevezetés a közjogtanba

2

10

k

2

 

 

17.

AJBKR822JFL2

Büntetőjogi alapismeretek

2

10

k

2

 

2018/19. tanév II. félév

18.

AJPJT811JFL2

Családjog

2

10

k

3

Polgári jogi alapismeretek I.

 

19.

AJEUN811JFL2

Európai Uniós alapismeretek

2

10

k

2

 

 

20.

AJDH811JFL2

Gépírás II.

2

30

gy

4

Gépírás I.

 

21.

 

Idegen nyelv II.

2

15

k

1

Idegen nyelv I.

 

22.

AJKOI811JFL2

Jogi informatika

2

10

k

3

Bevezetés az informatikába

2022/2023. II. félév

23.

AJKER811JFL2

Kereskedelmi jog

2

10

k

3

Polgári jogi alapismeretek I.

 

24.

AJAMU811JFL2

Munka- és TB jogi alapismeretek

2

15

k

3

Munkaerő-piaci ismeretek

 

25.

AJPOE811JFL2

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2

20

k

4

Polgári jogi alapismeretek I.

2023/24

2023/2024. II.

26.

AJPJT812JFL2

Polgári jogi alapismeretek II.

2

10

k

2

Polgári jogi alapismeretek I.

 

27.

 

Szabadon választott tárgy 2.

2

10

b

2

 

 

 

 

2. félév összesen:

 

170

 

33

 

 

28.

AJBUE811JFL3

Büntető eljárásjogi alapismeretek

3

10

k

2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

 

29.

AJBUE812JFL3

Büntetés-végrehajtási alapismeretek

3

10

k

2

Bevezetés a bűnügyi tudományokba

 

30.

AJJOE811JFL3

Etika

3

10

b

2

 

2020/2021. I. félév

31.

AJPJT811JFL3

Földügyi szakigazgatás

3

10

b

2

Polgári jogi alapismeretek II.

 

32.

AJDH811JFL3

Gépírás III.

3

30

gy

4

Gépírás II.

 

33.

AJPOE811JFL3

Igazságügyi ügyvitel

3

20

b

4

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2023/24

34.

AJKOI811JFL3

Közigazgatási ügyvitel

3

20

b

3

Közigazgatási alapismeretek

2023/2024. I. félév

35.

AJPEN811JFL3

Pénzügyi adó- és illetékjog

3

15

k

4

Pénzügyi és adózási alapismeretek

 

36.

AJJOT811JFL3

Szociálpolitikai és szociális jogi alapok

3

10

k

2

Munka- és TB jogi alapismeretek

 

37.

AJPOE812JFL3

Ügyvédi, közjegyzői és cégbírósági ügyvitel

3

15

b

3

Polgári eljárásjogi alapismeretek

2023/24

38.

 

Szabadon választott tárgy 3.

3

10

b

2

 

 

 

 

3. félév összesen:

 

160

 

30

 

 

39.

AJDHV830JFSZ

Szakdolgozat

4

 

Évközi jegy

0

 

 

40.

AJDHV811JFSZL

Szakmai gyakorlat JFSZL 2014-

4

 

Évközi jegy

30

 

 

 

 

4. félév összesen:

4

 

 

30

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

120

 

 

Záróvizsga

A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium). Az abszolutórium megszerzését követően kerülhet sor a szakdolgozat megvédésére.

A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben záróvizsgával fejezi be.

A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a jelen tantervben meghatározottak szerint több részből - szóbeli, és gyakorlati vizsgarészekből - áll.

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget. [Felsőoktatási Törvény 50.§ (1)-(2) bekezdések].

A záróvizsga szerkezete és értékelése:

 

A záróvizsga komplex, mely a záróvizsga tárgyakból tett gyakorlati, illetve szóbeli vizsgarészekből áll.

 

Gyakorlati vizsgarész

 

 1. Gépírás (Egy kb. 1000-1500 leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú – a gyakorlati vizsgarész 2. és 3. részét képező –igazságszolgáltatáson belüli és kívüli gyakorlati feladat begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési irányelveknek, valamint 10-12 szerkesztési utasításnak megfelelően)

20%

 1. Igazságügyi ügyvitel (Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása – A bíróságra vagy az ügyészségre érkező beadványok ügyviteli feladatainak leírása)

40%

 1. Közigazgatási ügyvitel (Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása - Hatósági eljárásban hozott alakszerű döntés leírása, szerkesztése)

40%

Összesen:

100%

 

Eredmény:                                           61% - 70%           elégséges (2)

                                                               71% - 80%           közepes (3)

                                                               81% - 90%           jó (4)

                                                               91% - 100%         jeles (5)

Szóbeli vizsgarész:

 

 1. Polgári jogi alapismeretek
 2. Büntetőjogi alapismeretek és Bevezetés a bűnügyi tudományokba
 3. Közjogi és közigazgatási alapismeretek

 

A záróvizsga eredménye: a gyakorlati vizsgajegy, az egyes szóbeli záróvizsga tárgyakra kapott érdemjegyek és a szakdolgozat érdemjegyének számtani közepe.

 

Oklevél minősítése

Az oklevél minősítését az alábbi tárgyakból elért érdemjegyek matematikai átlagának és a záróvizsga eredményének számtani közepe adja:

 

 • Polgári jogi alapismeretek I. - II.
 • Büntetőjogi alapismeretek
 • Bevezetés a bűnügyi
 • Bevezetés a közjogtanba
 • Közigazgatási alapismeretek
 • Gépírás I. - II. - III.
 • Kereskedelmi jog
 • Európai Uniós ismeretek
 • Polgári eljárásjogi alapismeretek
 • Büntető eljárásjogi ismeretek
 • Büntetés-végrehajtási ismeretek
 • Pénzügyi-, adó-, illetékjog
 • Igazságügyi ügyvitel
 • Közigazgatási ügyvitel
 • Ügyvédi, közjegyzői és cégbírósági ügyvitel