Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Köszöntjük a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján!

A Doktori Iskola Vezetője

Prof. Dr. Bragyova András, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem Alkotmányjogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 205. szoba

bragyovaandras@t-online.hu

 

 

A Tudományági Doktori Tanács elnöke

Prof. Dr. Róth Erika, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 129. szoba

jogerika@uni-miskolc.hu

 

 

A Tudományági Doktori Tanács elnökhelyettese

Dr. habil. Barzó Tímea, egyetemi docens

Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 114. szoba

civba@uni-miskolc.hu

 

 

A Doktori Iskola titkára 

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, tudományos segédmunkatárs

Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,

Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 18. szoba

jogdokis@uni-miskolc.hu

 

A doktori képzésről

A posztgraduális doktori (PhD) képzés ideje mind az ösztöndíjas (nappali), mind az önköltséges (levelező) tagozaton 8 félév. A szervezett képzés egyrészt tanulmányi kötelezettséget jelentő foglalkozásokból, előadásokból, szemináriumokból, másrészt a tudományos közleményekhez (cikkekhez, tanulmányokhoz) és doktori értekezéshez vezető kutatómunkából áll. A hallgatók munkáját egy-egy tudományosan minősített témavezető irányítja. A képzést az egyetemi és a kari doktori tanács szervezi és felügyeli. A felvételről a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának javaslata alapján az Egyetem Doktori Tanácsa dönt. A nappali tagozatos PhD hallgatók ösztöndíjban részesülnek. A képzés első négy féléve az ún. képzési és kutatási szakasz, ahol a hallgatónak tanulmányi kötelezettségeit kell teljesíteni. Ezt követi a komplex vizgsa letétele, mely a negyedik félév végén esedékes. A sikeres komplex vizsga után a hallgató továbbléphet a doktori képzés második, ún. kutatási és disszertációs szakaszába, amelynek végén, az előírt kreditek megléte esetén abszolutóriumot szerez. Ezt követően a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges az önálló tudományos munkásság bemutatása, két idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismerete, valamint a doktori értekezés elkészítése és nyilvános vitában való megvédése.

Képzési terv a 2016. szeptember 1. előtt beiratkozók részére

Képzési terv a 2016. szeptember 1. után beiratkozók részére

Felvételi követelmények

Az Egyetem PhD képzéssel kapcsolatos fő menüsora

Aktuális témakiírások

A képzésben szerezhető kreditpontok: