Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Köszöntjük a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján!

A doktori képzésről

A posztgraduális doktori (PhD) képzés ideje mind az ösztöndíjas (nappali), mind az önköltséges (levelező) tagozaton 8 félév. A szervezett képzés egyrészt tanulmányi kötelezettséget jelentő foglalkozásokból, előadásokból, szemináriumokból, másrészt a tudományos közleményekhez (cikkekhez, tanulmányokhoz) és doktori értekezéshez vezető kutatómunkából áll. A hallgatók munkáját egy-egy tudományosan minősített témavezető irányítja. A képzést az egyetemi és a kari doktori tanács szervezi és felügyeli. A felvételről a Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának javaslata alapján az Egyetem Doktori Tanácsa dönt. A nappali tagozatos PhD hallgatók ösztöndíjban részesülnek. A képzés első négy féléve az ún. képzési és kutatási szakasz, ahol a hallgatónak tanulmányi kötelezettségeit kell teljesíteni. Ezt követi a komplex vizgsa letétele, mely a negyedik félév végén esedékes. A sikeres komplex vizsga után a hallgató továbbléphet a doktori képzés második, ún. kutatási és disszertációs szakaszába, amelynek végén, az előírt kreditek megléte esetén (240 kredit) abszolutóriumot szerez. Ezt követően a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges az önálló tudományos munkásság bemutatása, két idegen nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismerete, valamint a doktori értekezés elkészítése és nyilvános vitában való megvédése.

A doktori iskola speciális idegen nyelvű képzései között megtalálható a Central European Comparative Law képzési program (bővebb tájékoztatás itt olvasható) valamint a StidendiumHungaricum képzés (bővebb tájékoztatás itt olvasható).

A DOKTORI ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A  Doktori Iskola Vezetője és a Tudományági Doktori Tanács elnöke

Prof. Dr. Róth Erika, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 129. jogerika@uni-miskolc.hu

A Tudományági Doktori Tanács elnökhelyettese  

Prof. Dr.  Barzó Tímea, egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 114. civba@uni-miskolc.hu

 

A Doktori Iskola titkára

magyar nyelvű képzés ügyei

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit, egyetemi adjunktus

Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Intézeti Tanszék

A/6 ép. 18. jogdokis@uni-miskolc.hu

A Doktori Iskola titkára                                                            

angol nyelvű képzések (SH és CECL) ügyei

Dr. Udvarhelyi Bence, egyetemi adjunktus

Miskolci Egyetem, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

A/6 ép. 18. jogdokis@uni-miskolc.hu

 

A Doktori Iskola adminisztrátora

Neptun-ügyek

Takács Rita, Igazgatási ügyintéző (Dékáni Hivatal)

A/6. ép. fszt. 15. 

Tudományági Doktori Tanács

A Dotkori Iskola Törzstagjai

Témakiíróink

Doktoranduszaink

A KÉPZÉS DOKUMENTUMAI

Felvételi követelmények 
Aktuális témakiírások
A Doktori Iskola működési szabályzata
Az Egyetem PhD képzéssel kapcsolatos fő menüsora

Képzési terv a 2016. szeptember 1. után beiratkozók részére

Komplex vizsga

A képzésben szerezhető kreditpontok: 2016. szeptember 1. után kezdett hallgatók és 2018. szeptember 1. után kezdett hallgatók

Az értekezés nyilvános vitára bocsátásának követelményei